Dofinansowanie z UE

 

 

 

ENTC Dairy Solutions Spółka z o.o. realizuje projekt pt. Rozwój działu B+R w Spółce ENTC Dairy Solutions
CELEM PROJEKTU jest budowanie przewag konkurencyjnych Spółki poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu na bazie suchych mieszanek koncentratów oraz opracowanie optymalnych warunków ich przechowywania wraz z określeniem terminu ich przydatności do spożycia.

Wartość projektu: 413.965,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 263.968,58 zł.