Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym

Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym

Tytuł projektu: Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy Solutions. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: 01.02.00 Innowacyjne firmy, Poddziałanie: 01.02.01 Działalność B+R przedsiębiorstw Cele projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w Spółce ENTC Dairy […]

ENTC Dairy Solutions z nagrodą „Gazele Biznesu”

ENTC Dairy Solutions z nagrodą „Gazele Biznesu”

Miło nam poinformować, iż kolejny rok ciężkiej pracy został nagrodzony prestiżową nagrodą „Gazele Biznesu”. Już drugi rok z rzędu firma ENTC Dairy Solutions Sp. z o.o. jest laureatem tego wyróżnienia co jeszcze bardziej motywuje nas do dalszego rozwoju i jeszcze intensywniejszej pracy aby w tym elitarnym gronie utrzymać się jak najdłużej.

Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwaDairy Solutions Sp. z o.o.

Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa
Dairy Solutions Sp. z o.o.

W związku z przystąpieniem firmy ENTC Dairy Solutions Spółka z o.o. do działania 1.4 Wzór na konkurencję zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie projektu pt.: „Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa Dairy Solutions Sp. z o.o.”, ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 […]

Rynek mleka. Wysoki poziom skupu się utrzymuje

Rynek mleka. Wysoki poziom skupu się utrzymuje

W pierwszych pięciu miesiącach roku kwotowego 2014/2015 (od kwietnia 2014 do marca 2015 r.) wielkość dostaw mleka do skupu była o 6,8 procenta wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku kwotowego – poinformowała Agencja Rynku Rolnego.   Oznacza to, że Polska może przekroczyć kwotę produkcji mleka na 2014/2015 prawdopodobnie o ok. 7-8 proc. Kwota wynosi […]

Realizacja:   Projektowanie stron internetowych