Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwaDairy Solutions Sp. z o.o.

Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa
Dairy Solutions Sp. z o.o.

W związku z przystąpieniem firmy ENTC Dairy Solutions Spółka z o.o. do działania 1.4 Wzór na konkurencję zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie projektu pt.: „Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa Dairy Solutions Sp. z o.o.”, ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 […]

Realizacja:   Projektowanie stron internetowych